Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań

W dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Inżynierii Rzeszów podpisał umowę z Gminą Myślenice na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29 "

Additional information