Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Modernizacja zbiornika wody wraz z komorą zasuw na oś. Pobitno w Rzeszowie.

W dniu 22 września 2014 r. Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów - Inżynieria Przemyśl  podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie na wykonanie „Modernizacja zbiornika wody wraz z komorą zasuw na oś. Pobitno w Rzeszowie.”

 Wartość zadania  1 001 680,02 PLN brutto.

 Termin wykonania  28 listopada 2014 r.

Additional information