Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych Kozienice

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Firm Inżynieria Rzeszów S.A., INIKO Sp . z o.o. realizuje zadanie dla ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerzach Górnych, 26-900 KOZIENICE pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych” jako zaprojektuj i wybuduj .

Wartość zadania 34 972 590,00 PLN brutto.

Termin zakończenia  31.05.2016 r.

Additional information