Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Cieszanów – II etap

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl podpisała w dniu 26-02-2015 umowę z Gminą Cieszanów na „Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Cieszanów – II etap”.

Wartość zadania – 1 746 000,00 zł brutto.

Termin wykonania – 10.06.2015 r.

Additional information