Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn 600 - Chorzów - Siemianowice Ślaskie - Katowice

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria – Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. podpisała umowę z TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach  na zadanie „ Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn 600 Magistrala Wschodnia ELCHO od komory 154C5 do 411C1 w rejonie ul. Siemianowickiej Chorzów/Siemianowice Ślaskie/Katowice.”

Wartość zadania :  21 863 250,00 zł brutto.

Termin wykonania – 31.12.2015 r.

Additional information