Modernizacja oczyszczalni ścieków Włoszczowa

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl  podpisała umowę z Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na „Modernizację oczyszczalni ścieków„ realizowaną w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.

Wartość zadania -   9 737 910,00 zł brutto.

Termin wykonania – 30.09.2015 r.

Additional information