Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miastem i Gminą Lipsko  na zadanie „ Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku”.

Wartość zadania  14 569 350,00 PLN brutto

Termin wykonania  30.11.2015 r.

Additional information