Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dokumentacja projektowa na zadanie "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropczycach"

 Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  przy ulicy Masarskiej w Ropczycach” wraz z opracowaniem materiałów do pozyskania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji na bazie których będzie możliwa realizacja rzeczonej inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

Wartość zadania  378 840,00 PLN

Termin wykonania  30.11.2015 r.

Additional information