Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 od źródła ciepła Elektrownia Łagisza do komory 1266C1 w ramach inwestycji pn. Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza

Inżynieria Rzeszów jako Lider Konsorcjum podpisała umowę z TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach na zadanie pn. ”Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 od źródła ciepła Elektrownia Łagisza do komory 1266C1 w ramach inwestycji pn. Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza”.

Wartość zadania – 24 902 088,00 PLN Brutto

Termin wykonania – 31.12.2015 r.

Additional information