Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 na 2 x 800 od komory 1266C1 do komory 1326C3 z budową przepompowni w ramach inwestycji pn. Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza

Inżynieria Rzeszów jako Lider Konsorcjum podpisała umowę z TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach na zadanie  pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 na 2 x 800 od komory 1266C1 do komory 1326C3 z budową przepompowni w ramach inwestycji pn. Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej oraz Południowej ze Źródła Łagisza”.

Wartość zadania  39 194 565,00 PLN Brutto

Termin wykonania  31.12.2015 r.

Additional information