Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Jaśle.

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle na wykonanie „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków  przy ulicy Krakowskiej w Jaśle „

Wartość zadania : 5 129 100,00 PLN

Termin wykonania :  30.11.2015 r.