Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach

Inżynieria Rzeszów jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl podpisała umowę z Stare Miasto – Park Sp. z o.o. w Wierzawicach na wykonanie  zadania pn. „ Rozbudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach  w ramach  III etapu budowy oczyszczalni  ścieków„.

Wartość zadania    3 873 270,00 PLN brutto

Termin wykonania  15.12.2015 r.

 

Additional information