Budowa zbiornika retencyjnego ścieków deszczowo-przemysłowych V 800 wraz z komorą pomp i odwodnieniem wykopu

Inżynieria Rzeszów S.A. otrzymała zlecenie od Polimex – Mostostal S.A. i została zaakceptowana na Wykonawcę przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.  na wykonanie „ Budowa zbiornika retencyjnego ścieków deszczowo-przemysłowych V 800 wraz z komorą pomp i odwodnieniem wykopu” w ramach budowy bloku energetycznego  nr 11 w Kozienicach dla ENEA Wytwarzanie S.A.

Wartość zadania  4 544 920,11 PLN Brutto.

Termin wykonania  30.08.2015 r.

Additional information