Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa oczyszczalni ścieków w Rakszawie

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z VAN PUR S.A. w Warszawie na kompleksowe wyburzenie 4 szt. istniejących zbiorników żelbetowych oraz wykonania 3 szt. nowych zbiorników żelbetowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Rakszawie”.

 Wartość zadania:   2 619 900,00 PLN brutto

Termin wykonania:

-        Wyburzenie 4 szt. zbiorników i wykonanie zbiornika nr 1 – 30.09.2015 r.

-        Wykonanie zbiornika nr 2 i 3 – do 31.05.2016 r.

Additional information