Modernizacja ujęcia wody surowej na rzece Mała Panew w PGE GiK SA Oddział Elektrownia Opole.

Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na wykonanie na terenie Oddziału Elektrowni Opole  zamówienia pn. „Modernizacja ujęcia wody surowej na rzece Mała Panew w PGE GiK SA Oddział Elektrownia Opole.”

Wartość zamówienia; 16 143 750,00 PLN brutto

Termin wykonania;  30.03.2017 r.

Additional information