Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont”

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” przy ulicy Klaudyny 18b w Warszawie.”

Wartość zadania – 17.818.395,00 PLN brutto.
Termin wykonania – 30.09.2017 r.

Additional information