Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum podpisała umowę z Gminą Krasne na wykonanie zadania pn. ”Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie”.

Wartość zadania  6 298 830,00 PLN brutto

Termin wykonania  30.11.2017 r.

Additional information