Wykonanie sieci wody pitnej, ppoż., kanalizacji deszczowo-przemysłowej, oraz sanitarnej dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Inżynieria Rzeszów S.A. otrzymała zlecenie z Polimex Mostostal na wykonanie sieci wody pitnej, ppoż., kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sanitarnej na zadaniu „ Budowa bloku energetycznego nr 11 w Kozienicach dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.” i została zatwierdzona na podwykonawcę przez Inwestora.

Wartość zadania   4 255 800 PLN brutto.

Termin wykonania  30.03.2017 r.

Additional information