Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Nałkowskiej do ulicy Kusocińskiego w Mielcu

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum podpisała umowę z Gminą Miejską Mielec na wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Nałkowskiej do ulicy Kusocińskiego w Mielcu – od projektowanych studni nr D1 do D12 do D16”.

 

Wartość zadania : 1 889 280,00 PLN brutto

Termin wykonania :  10.12.2015 r.

Additional information