Przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo – parowego

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał umowę z PGNIG TERMIKA S.A. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo – parowego o mocy około 450 MWe.”

Wartość zadania : 41 790 480,00 PLN brutto.

Termin zakończenia  30.09.2019 r.

Additional information