Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie

 

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała z Tarnowskimi Wodociągami Kontrakt na „Rozbudowę i przebudowę obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie”.

Wartość kontraktu :  58 555 392,30 PLN brutto

 Termin wykonania:   31.12.2016 r.

Additional information