Zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x Dn 200 mm do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na  "Zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x Dn 200 mm do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko„.

Termin wykonania : 15.06.2016 r.

Wartość zadania :  1 635 900,00 PLN brutto.

Additional information