Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych Marymont

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na ”Budowę przepompowni ścieków ogólnospławnych w ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy”  jako zamówienie uzupełniające do kontraktu podstawowego „ Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont”  przy ul. Klaudyny 18 b w Warszawie”.

 

Wartość  zadania : 4.981.500 PLN Brutto.

Termin wykonania: 17. 03. 2017 r.

Additional information