Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów-Inżynieria Przemyśl podpisała umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu na wykonanie zadania pn. „ Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu”.

Wartość zadania : 2 198 748,00 PLN Brutto.

Termin wykonania :  30.11.2017 r.

Additional information