Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa mostu na rzece Wiar w m. Huwniki

Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria Rzeszów-Inżynieria Przemyśl podpisała umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu na wykonanie zadania pn.; „Przebudowa mostu na rzece Wiar w m. Huwniki – na istniejących podporach – zadanie realizowane w ciągu drogi powiatowej Nr 2078R Bircza – Huwniki – Granica Państwa w km 22+924” Zadanie współfinansowane jest ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Termin wykonania: 30.11.2016 r.

Wartość zadania:  3.070.080,00 PLN brutto

Additional information