Rozbudowa oraz przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na technologię rur preizolowanych z kablem transmisyjnym

 Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa oraz przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na technologię rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynków w rejonie ulic Rogozińskiego i  Św. Brata Alberta w Przemyślu.”

Wartość zadania  646 980,00 PLN brutto

 

Termin wykonania  12.09.2016 r.

Additional information