Zabezpieczenie skarpy wraz z odbudową drogi w ciągu ul. Leśnej w Rzeszowie

 Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Gminą Miasta Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie na zabezpieczenie skarpy wraz z odbudową drogi w ciągu ul. Leśnej w Rzeszowie realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Osuwisko ul. Leśna.

 Wartość zadania  2 274 270,00 PLN brutto

 Termin wykonania  15 grudnia 2016 r.

Additional information