Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie.

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na roboty budowlane pn.; Zadanie III.8. Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124, dz. Nr ew. 2 z obrębu 5-06-14, na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 

Wartość zadania  11.533.710,00 PLN brutto.

Termin wykonania  12.01.2018 r.

Additional information