Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Wykonanie fundamentu i konstrukcji wsporczej dla obiektu C-169 oraz estakady B-800 dla Wytwórni Poliamidów.

 Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z GRUPĄ AZOTY S.A.  w Tarnowie na Roboty związane z wykonaniem fundamentu i konstrukcji wsporczej dla obiektu C-169 oraz estakady B-800 dla Wytwórni Poliamidów II 80 tt/rok.

 

Wartość zadania  6.026.385,00 PLN brutto.

 

Termin wykonania   01.10.2016 r.

Additional information