Wykonanie w ramach zadania 51 056 – Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw oraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej na lotnisku w Krakowie – Balice

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim na wykonanie w ramach zadania 51 056 – Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw oraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej na lotnisku w Krakowie – Balice do realizacji:

1. Budowa zbiornika retencyjnego z urządzeniami podczyszczającymi,

2. Wykonanie kanalizacji deszczowej,

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej tłocznej z przepompownią,

4. Likwidację istniejącego kanału deszczowego KD 1000,

5. Zabezpieczenie pod projektowaną drogą przejść instalacyjnych.

Wartość zadania 5 619 870,00 PLN brutto.

Termin wykonania 12.12.2016 r.

Additional information