Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zaprojektowanie i wykonawstwo Zadanie II.4 - „Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego.”

Konsorcjum Firm – Blejkan S.A. – Lider, Inżynieria Rzeszów S.A. – Partner podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na zaprojektowanie i wykonawstwo Zadanie II.4 - „Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego.”

Wartość zadania 15 790 740,00 PLN brutto.

Termin wykonania 30.09.2018 r.

Additional information