Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa mostu w Przemyślu

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu na wykonanie zadania pn.; Przebudowa mostu JNI 01003122 w ciągu DP nr 1823R w m. Stubno.


Wartość zadania  1.199.254,97 PLN Brutto.

Termin wykonania  15.12.2017 r.


 

Additional information