Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na wykonanie zadania pn.: Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych oraz związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków sanitarnych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

 

Wartość zadania  30 523 680,00 PLN brutto.

Termin wykonania  24.10.2019 r.

 


 


Additional information