Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji - stacji uzdatniania wody

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako lider konsorcjum Inżynieria – Krevox  podpisał umowę z Tarnobrzeskimi Wodociągami  na wykonanie zadania wraz z projektowaniem pn.:” Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym stacji uzdatniania wody”.

 

Wartość zadania    20 965 000,00 PLN Brutto.

Termin wykonania 17 kwiecień 2020 r.

 


 

Additional information