Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przedsięwzięcie Inwestycyjne z firmą PZU S.A

       Zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. pragnie poinformować, iż na podstawie umowy prewencyjnej z dnia 08.11.2017 zawartej z firmą PZU S.A. zrealizowane zostało przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracownikówi innych osób przebywających w budynkach Inżynieria Rzeszów S.A. Środki finansowe otrzymane z PZU S.A., zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. postanowił przeznaczyć na zakup i montaż przycisków wyjścia awaryjnego oraz centrali kontroli dostępu. Wykonanie tej inwestycji w istotny sposób obniżyło ryzyko związane z utratą zdrowia i życia osób ewakuujących się w momencie zagrożenia pożarowego.


 


 

Additional information