Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa sieci ciepłowniczych na terenie Ec Żerań w Warszawie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z PGNIG TERMIKA S.A.  na kompleksową realizację inwestycji pn.; „ Budowa sieci ciepłowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą w związku z budową bloku gazowo parowego na terenie Ec Żerań w Warszawie”.

Wartość zadania  19 593 900 PLN brutto.

Termin wykonania  19.12.2019 r.


 

Additional information