Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bedzentyn na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn „ dla 1 części zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia.

Wartość zadania 16 496 391,00 PLN brutto.

Termin wykonania 31.12.2021 r.

 


 

 

 

Additional information