Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji II

 

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bedzentyn na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn „ dla 2 części zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Psary – Podłazy, Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra.


Wartość zadania      10 229 910,00 PLN brutto.

Termin wykonania   31.12.2021 r.

 


 

Additional information