Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji III

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bedzentyn na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn „ dla 3 części zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

 

Wartość zadania   15 047 451,00 PLN brutto.

Termin wykonania 31.12.2021 r.

 


 


Additional information