Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej wraz z wylotem do potoku „Strug” etap I

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów  na wykonanie zadania pn.; Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej wraz z wylotem do potoku „Strug” etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „ Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło”.

 

Wartość zadania   4 841 157,00 PLN brutto.

Termin wykonania 23. 04. 2020 r.

 


 

 

 

Additional information