Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Nowej Dębie na wykonanie zadania pn.; „ Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie” w ramach projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

Wartość zadania 21 863 250 PLN brutto.

Termin wykonania 30 września 2020 r.


 


Additional information