Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Podpisana Umowa na roboty budowlane dla Kontraktu W3

W dniu 04.08.2011r. w siedzibie SPGK Sp. z o.o. w Sanoku została podpisana Umowa na roboty budowlane dla Kontraktu W3 "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, budowa sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego".

 

Kontrakt ten ujęty jest w Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok” współfinansowanym przez Unię Europejską, największej inwestycji od ponad 20 lat w Sanoku. Lider Konsorcjum – Inżynieria Rzeszów S.A. wraz z partnerem Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. zrealizują kontrakt o wartości ponad 42,8 mln zł.

W ramach prac przebudowane zostaną oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody w Trepczy. Wybudowane zostanie około 3 km nowej sieci wodociągowej, spinającej 2 systemy zasilania miasta w wodę z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu. Powstanie również zbiornik wyrównawczy na osiedlu Kenara w Sanoku, o objętości 2000 metrów sześciennych wraz z kilometrową magistralą zasilającą ten zbiornik. Na inwestycję tę miasto Sanok oczekiwało od lat.

Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na koniec sierpnia 2011 r., Zakończenie jego realizacji planowane jest na wrzesień 2013 r.

Additional information