Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Podpisana umowa: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trepczy

inzynieria sanokW dniu 22.06.2011r. w siedzibie SPGK Sp. z o.o. w Sanoku została podpisana Umowa na roboty budowlane dla Kontraktu W1 „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trepczy”. Kontrakt ten ujęty jest w Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok” współfinansowanym przez Unię Europejską, największej inwestycji od ponad 20 lat w Sanoku. Inżynieria Rzeszów S.A. zrealizują kontrakt o wartości ponad 41,7 mln zł. 

Rozpoczęcie robót budowlanych, wybudowanej w 1992 roku oczyszczalni ścieków w Trepczy planuje się na pierwszą połowę lipca 2011 r. Zakończenia jego realizacji planowane
jest na wrzesień 2013 r.

Additional information