Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radomiu

18 maja br. nastąpiło podpisanie umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Inżynieria Rzeszów S.A. zrealizuje kontrakt ,,Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków – etap II”

będącego częścią modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom.

Wartość kontraktu to około 30 mln.

Termin realizacji zadania to prawie 2,5 roku.

Additional information