Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Tunel komunikacyjny w Szpitalu Wojewódzkim nr. 2 w Rzeszowie

5 września br. nastąpiło podpisanie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Inżynieria Rzeszów S.A. zrealizuje zadanie ,,Tunel komunikacyjny (łącznik) pomiędzy istniejącym tunelem a obiektem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci podziemnych oraz rozbudowa istniejącego tunelu komunikacyjnego o wyjście ewakuacyjne i przebudowa z remontem istniejącego tunelu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci podziemnych.”

Kontrakt realizowany w ramach projektu „Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Wartość kontraktu to ponad 8 mln złotych.

Termin realizacji zadania to - 12 miesięcy.

Additional information