Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach.

W dniu 12.10.2012 r. podpisaliśmy umowę ze spółką STARE-MIASTO PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzawicach na zadanie ,,Część I- Modernizacja istniejącej oczyszczalni i rozbudowa części oczyszczalni ścieków Q=400m3/dobę”.

Wartość inwestycji to ponad 3,2 mln złotych.

Additional information