Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa węzła drogowego - Al. Wyzwolenia - Warszawska

W dniu 7 lutego 2013r podpisaliśmy Umowę na „Rozbudowę węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska”. Zamawiającym zadania jest Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. Realizacja zadania podzielona jest  na dwa etapy. Pierwszym etapem jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej. Drugi etap prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w tym m.in. przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej, budowa nowego układu drogowego wraz z budową dwóch rond, chodników i ścieżek rowerowych, przekładki infrastruktury podziemnej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie dróg   oraz przykrycie potoku Przyrwa. Całość zadania zostanie wykonana w terminie do 30 października 2014r. Wartość zadania: 63 279 810,00 złotych brutto.

Additional information