Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Pszenna – Metalowa

W dniu 02.04.2014r. Zarząd Inżynierii Rzeszów podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na zadanie„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Pszenna – Metalowa”

Wartość zadania – 4 179 127,29 PLN brutto.

Termin wykonania  - 12 miesięcy.

Additional information