Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 8 maja 2014 r. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na zadanie  „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków  w Rzeszowie”.

Wartość zadania  44 034 000,00 PLN brutto

Termin wykonania -  24 listopad 2015 r.

Additional information