Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zaprojektowanie i Budowa trasy N-S na odcinku w Radomiu – etap I.

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Inżynieria – Budromost podpisał umowę z Gminą Miasta Radomia na zaprojektowanie i budowę trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I.


 


 


Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Nowej Dębie na wykonanie zadania pn.; „ Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie” w ramach projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

Wartość zadania 21 863 250 PLN brutto.

Termin wykonania 30 września 2020 r.


 


Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji III

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bedzentyn na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn „ dla 3 części zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

 

Wartość zadania   15 047 451,00 PLN brutto.

Termin wykonania 31.12.2021 r.

 


 


Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej wraz z wylotem do potoku „Strug” etap I

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów  na wykonanie zadania pn.; Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej wraz z wylotem do potoku „Strug” etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „ Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło”.

 

Wartość zadania   4 841 157,00 PLN brutto.

Termin wykonania 23. 04. 2020 r.

 


 

 

 

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji II

 

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bedzentyn na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn „ dla 2 części zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Psary – Podłazy, Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra.


Wartość zadania      10 229 910,00 PLN brutto.

Termin wykonania   31.12.2021 r.

 


 

Additional information